S5:185(Tom sida:)
Folio 185.

Bängztorp uti
Glandhammars härad och
Öby sochn.
50.