S5:186(Tom sida:)
Folio 186.

Åhlesta uti
Kumbla härad och
Halsbergz sochn.
51.