S5:187-8b(Karttext:)
Södra gårdens haga.
Högh sätter.
5 stena rosse1 widh Herrefallet.
Bresätters skough.
Agument gårdens haga.
Knechte stugu.
Sergiantz gårdens haga.
Nårr gårdens haga.
Siergiant haga.
Agumentz gården.
Höghsätters skough på denna sijdan.
Fall.
Klåkare tegen.
Öhr jord.
Westa egor.
Flåt leera jordh.
Mull och saugh jord.
Ahlms egor på denna sijdan.
Tufwigh och hård wall.
Hårdwall.
Södra gården.
Hård wall.
Östertompta 1/4 crono.
Gran skough och stenigh marck.
Oduglig.
Muhl och steenigh jord.
Mull saug jord.
Augumentz gården haga.
Siertiantz gård haga.
Fall.
5 stena rösse widh Häggen.
Hwensätters engh.
Häggen af hård wall.
Nårra gården haga.
Södra gård haga.
Betees haga.
Öfwersta skough och uth mark på denna sijdan.
Ungh gran skough.
Biörk och ahl skough.
Muhl och sandh blandat jord.
Öhr jord.
Flåtleera jord.
Tufwigh och wall.
Hälleboo 1/4 crono.
Flåt leera jord.
Öfwersta åker
5 stena rösse.
Gamsatters2 eg3 giärde.
Gämsätters egor.
Hälleboo egor.
Ungh granskough och stenigh mark.
Nårby engh.
Halsbergz engh.
Backestugu.
5 stena rösse.
Almeningh.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_______________
1Fel för rösse.
2Fel för Gämsätters.
3Fel för eng?