S6:reg2Nerike.

Härad.                   Sochn.                     Hemmannen.                   No.   Folio.

Glandhammars       Lillekyrka sochn.     Carlstorp.                 }     21.     88.
härad.                                                   Grythem.                  }          }   90.
                                                             Lilla Ruu.                  }          }
                                                             Laggaretorpet.          }          }
                                                             Stora Ruu.                }          }
                                                             Södra Hastorp.         }          }
                                                             Vastorp.                   }          }
                                                             Norra Hastorp.         }          }
                              Giötlunda sochn.     Runnbäcken.                    18.     76.
                                                             Furuskallen.                     22.     94.
Hardemo härad.     Kräklinge                Falkenåå.                        23.     98.
                                 sochn.                  Södra Folkvij.                 24.   102.
                               Quistbro sochn.      Stockåhs.                        27.   112.
                               Edsbergz sochn.     Wija.                               28.   116.
                                                             Kiäxle.                            29.   119.
                                                             Logesiö.                          30.   122.
                                                             Bininge.                           31.   126.
Grimsteens               Wijby sochn.         Östansiö.                         32.   128.
                                Hammar sochn.     Flytomten.                }     33.   130.
                                                             En åker i Harga.       }
                                                             Marsätter.                    } 34.   133.
                                                             Hultetorp.                    }          132.
                              Askersundz sochn.  Läggesta och Rastorp.     35.   137.
                                                             Skaltorp och Åsen.          35.   139. 140.
                                                             Askersundz by.                36.   143.
                                                             Kampetorp, Löfåsen, Hållet,    145. 146.
                                                             Prästorp eller Gryten.       37.   147. 148.
                                                             Vinnersiö.                     }  38.   152.
                                                             Gåhlsiö.                        }          151.
                                                             Askersund eller Klåckare-
                                                                   backen.                      39.   153.
Askers härad.         Askers sochn.        Stohagen.                    }            155.
                                                            Sefredzboda.                }   40.    157.
                                                            Embotorp.                    }            158.
                                                            Boda.                 }                      159.
                                                            Steenkulla.          }             41.    160.
                                                            Östantorp.                 }               163.
                                                            Södra Viltungla.         }       42.    165.
                                                            Derböhe.                   }                166.

                                                            Skalltorp1.                 }       351.


Nerike.
Härad.                    Sochn.                   Hemmanen.                       No.  Folio.

                               Lännes sochn.       Nårra Wiltungla. }                        167.
                                                            Sahlebacka.       }                        168.
                                                            Helle Giöhe.       }              43.     169.
                                                            Kudammen.       }                        170.
                                                            Killingetorp.               }                171.
                                                            Mångetorp.                }      44.     172.
                                                            Eketorp.                    }                 173.
                                                            Sandzöör.                  }                 174.
                                                            Wrålinge.            }                        175.
                                                            Siggetorp.           }             45.      177.
                                                            Hampetorp.        }                        178.
                                                            Wijeja öö.                          46.     180.
                                                            Segersiö kongzgård.           47.     183.


Reviderat den 14 martij 1701.
 

____________________
1Överstuken text.