S6:1(Tom sida:)
No 1.  Folio 1.

Öhrebro härad
Ulricksberg uhti Långebro sochen.