S6:2-3b(Beskrivning:)
                                                                                   Transport.  58 15/16. 453 3/4.
A. Stene huus tompt.
B. Upbrukat åker in alles af sandh jordh, kan
   beräknas till huart 3:de korns ähringh,              1 3/16.
C. Engen af mycket stenigt och hårdh wall, 4 1/8 tunland
   á 1 lass,                                                                    4 1/8.
D. Een haga medh eene skough och stenigh
   mark, bärias till                                                         2.
                                                                    ______________      1 3/16.       6 1/8.

                                                                   ______________________________
                                                                                Summa.       60 1/8.     459 7/8.

Wijdare denne kungz ladugårdz lägenheeter finnes
här till, godt muhlbete män litet, sampt fånge skough och wede
brandh medh något småt gran timber. Fiske uthi
Hielmaren medh kastor och nätt. Den rågångh
som kringh wärfwer dess utmark ähr medh
litter E bemärt. Åker bruket ähr hwart anat
åhr i träde.