S6:5(Tom sida:)
Folio 5

Q 6.  Öhrebro härad.   1.
Svinebron      } i Winteråhsa sochn
och Engetorp }