S6:9(Tom sida:)
Folio 9.

Q 6.
2.
Öhrebro härad.
Klåckare engen i Hofsta sochn.