S6:14-5(Beskrivning:)
Kumbla uthi Öhrebro härad och Hofsta sochn,
1 1/2 hemman hwar af ett helt såsom herr Jacob Flemingh afståd till
kounglig maijt och cronan, huilka heman ähre effter proportion af lijcka storleck.

A. Byszens huusz tompter.                                                         Åker. Engh.
B. Ena åhrs uthsäde uthi nårra giärdet                                     tunland. lass.
   som består af leer jord, ähring 6:e korn,          24.
   Ibidem linde wall som ähr igen lagder
   åker, 8 1/2 tunlandh á 1 lass,                                      8 1/2.
   Hwar af blifwer hella hemmanetz andehl,                                16.
C. Andra åhrs uthsäde uthi sörre giärdet
   af leer jordh, ähringh till 6:e korn,                   22 1/2.
   Ibidem linde wall, 14 tunland á 1 lass,                      14.
                                                                            ________
                                                                                  22 1/2.
   Hwar af blifwer hella hemmanetz andehl,                                15.
   Åker hööet 22 1/2 lass, huar af halfdehlen
   uthföres för huart annat åhrs träde,                           11 1/4.
D. Engen som består merendehles
   af hårdh wall, 24 3/4 tunland á 1 1/2 lass,                  37 1/8.
E. Giöhl engen som består af små
   star wall, 16 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,                        24 3/4.
                                                                           _________
                                                                                  73 1/2.
   Huar af bifwer hella hemmanetz andehl,                                             48.
                                                                                          _____________
   Humble gård 50 stänger till hella hemmanet.                          31.      48.

   Wijdare detta hemmans lägenheter
   finnes här till huarken muhlbete,
   fångeskough eller wedebrandh,
   uthan måste medh omliggiande
   hemman betiena sigh. Åker bru-
   ket ähr huart annat
   åhr träde.


(Karttext:)
Linde wall.
Hård wall.
Lind wal.
Leer jord.
Hesleby egor.
Kårsta.
Hård wall.
Uth marck af små ene buskar och stenig marck.
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Hård wall.
Lind.
Leer jord.
Leer jord.
Gran backe.
Lnudz1 egor.
Linda.
Linde wall.
Små star wall.
En backa.
Yxsta egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_____________
1Fel för Lundz.