S6:17a(Tom sida:)
4.
Öhrebro härad
Förlunda i Hofsta sochn.
Q 6.