S6:18-9(Karttext:)
Kårsta egor möter.
Luidz1 egor.
Lundz egor på denne sijdan.
Rösse.
Biörna kiärs rösse.
Oduglig skall backa.
Lundz engh.
Kiär.
Spicke lera.
Leer jord.
Spicke lera.
Sten backa.
Leer jord.
Tall skoug.
Tall skough.
Ungh gran och tall skough med småt buskasi.
Slätt hagen.
Ungh tall och gran skough.
Leer jord.
Hård wall.
Rincka by sochn.
Siågesta by egor.
Sten backa, oduglig.
Kiäl såugh.
Leer jord.
Leer jord.
Dye och små star.
Spicke lera och grund jord.
Leer jord.
Sandblandat jord.
Betes haga.
Lundz engh.
Gryts egor på denne sijdan.
Leer jord.
Hård wall.
Hofsta by egor på denne sijdan.
Kiälhaga rösse.
Hård wall.
Linde wall.
Spicke leera.
Tufuigh och hårdh wall.
Oduglig.
Grundh leer jord.
Leer jord.
Linde wall.
Grytz egor.
Grundh leer jord.
Grundh leer jord.
Tufuigh och hård wall.
Leer jord.
Linde wall.
Hofsta by egor.


Aftaget anno 1695
af
Gabiel Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.

____________
1Fel för Lundz.