S6:17-20b(Beskrivning:)
Yxsta uthi Öhrebro härad och Hofsta
sochn, 2 1/2 hemman, hwar af herr Carl Bonde 2:ne hella hemman
afstådt till kounglig maijtt och cronan huars lägenheter här
apecificerade ähro. Bysens öhrtahl, nämbligen.
   Södra gården 1/2 skatte,                       20.
   Näst söra gården, 1/2 skatte,                 20.
   Mellan gården, 1/2 skatte,                     15.
   Lars Lars gårdh, 1/2 skatte,                   20.
   Nårra gården, 1/2 crono,                       22.
                                                  ___________
                                                                97 öruglandh.

G. Bysens huusz tompter.                                                                   Åker. Engh.
   No 3, ähr 3:e halfua skatt hemman af 20 örtugland wardera.         tunland. lass.
H. Ena åhrs uthsäde uthi 2:e giärden, no 4, af leer
   jordh kan beräcknas till huart 6:t korns ähringh,         38.
   No 5, af spicke leera jordh och grundh, kan be-
   räcknas till huart 4:de korn ähring,                            23.
   Ibidem linde wall, 7 tunlandh á 1 1/2 lass,                           10 1/2.
                                                                        __________
                                                                                   61.
   Huar af ähr ett hemmans andehl af 20 örtuglandh,                         12 5/8.
J. Andra åhrs uthsäde, no 6, af leer jordh,                    43.
   No 7, af spicke lera jordh, ähringh 4:de korn,           16 1/2.
   Ibidem linde wall, 1 7/8 tunlandh á 2 lass,                             3 3/4.
                                                                           __________
                                                                                  59 1/2.
   Huar af ähr ett hemmans andehl af 20 örtuglanden,                        12 1/4.
   Åkerhöö 14 1/4 lass, uthföres halfdehlen för huart
   annat åhrs träde skull,                                                          7 1/8.
K. Hemengen af hårdh wall, 33 3/8 tunlandh á 2 lass,            66 3/4.
L. En engh öster om landzwägen af hårdh wall, 25 3/8
   tunlandh á 1 1/2 lass,                                                          38 1/16.
M. En engh af små star wall, 10 tunlandh á 2 lass,                 20.
                                                                                 ____________
                                                                                          131 7/8.
   Huar af ähr ett hemmans andehl af 20 örtugland,                                     27 5/32.
                                                                                                _______________
                                                                                                      24 7/8.  27 5/32.


   No 8, mellan gården 15 örtuglandh.                     Tunlandh. Lass.    Åker. Engh.
H. Ena åhrs uthssäde uthi 2:e giärden, no 4, af leer                            tunland. lass.
   jordh till huart 6:te korn,                                           38.
   No 5, af spicke lera och grundh jordh,                     23.
   Ibidem linde wall, 7 tunlandh á 1 1/2 lass,                            10 1/2.
                                                                            ________
                                                                                 61.
   Huar af blifwer detta hemmans andehl,                                           9 1/2.
J. Andra åhrs uthssade1, no 6, af leer jordh,               43.
   No 7, af spicke leera jordh,                                    16 1/2.
   Ibidem linde wall, 1 7/8 tunlandh á 2 lass,                             3 3/4.
                                                                            ________
                                                                                 59 1/2.
   Huar af ähr detta hemmans andehl,                                                9.
   Åker höö 14 1/4 lass, uthföres halfdehlen,                            7 1/8.
K. Hem engen af hårdh wall, 33 3/8 tunlandh á 2 lass,           66 3/4.
L. Een engh öster om landzwägen af hårdh wall,
   25 3/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                                               38 1/16.
M. En engh af små star wall, 10 tunland á 2 lass,                 20.
                                                                                 ___________
                                                                                         131 7/8.
   Huar af ähr detta hemmans andehl,                                                           20 1/2.
                                                                                                       ___________
                                                                                                     18 1/2.   20 1/2.
   No 9, nårra gården 220 örtuglandh.
H. Ena åhrs uthsäde uthi 2:e giärden, no 4, af
   leer jordh, gifwer ähringh till huart 6:te korn,            38.
   No 5, af spicke lera och grundh jordh,                    23.
   Ibidem linde wall, 7 tunlandh á 1 1/2 lass,                           10 1/2.
                                                                             _______
                                                                                 61.
   Huar af ähr detta hemmans andehl,                                              13 5/8.
J. Andra åhrs uthssäde af leer jordh, no 6,                  43.
   No 7, af spicke lera jordh,                                      16 1/2.
   Ibidem linde wall, 1 7/8 tunlandh á 2 lass,                            3 3/4.
                                                                           ________
                                                                                 59.
   Huar af ähr detta hemmans andehl,                                              13 1/4.
   Åker höö 14 1/4 lass, uthföres halfdehlen,                            7 1/8.
                                                                      _________________
                                                              Transport,               7 1/8. 26 7/8.


__________________
1Fel för uthssäde.