S6:17-20c(Beskrivning:)
Folio 18.                                                          Transport.       7 1/8.  26 7/8.
K. Hem engen af hårdh wall, 33 3/8 tunland á 2,                    66 3/4.
L. En engh öster om landzwägen af
   hårdh wall, 25 3/8 tunlandh á 1 1/2 lass,                                38 1/16.
M. En engh af små star wall, 10 tunland
   á 2 lass tundelandet,                                                           20.
                                                                                    __________
                                                                                           131 7/8.
   Huar af ähr detta hemmans andehl,                                                            30.

   Humble stänger till huar gårdh
   300 stycken.
                                                                                               ______________
                                                                                                        26 7/8. 30.

   Wijdare denna byes lägenheeter finnes
   här till medelmåtigt muhlbete
   sampt fångeskough och wede
   brandh i hopp medh Förlu-
   nda byy. Till nödtorfften
   åker brucket,
   ähr huart
   annat åhrs
   träde.