S6:21(Tom sida:)
Folio 21.

5.
Öhrebro härad
Tiusebotårp i Hofsta sochn.