S6:22-3a(Beskrivning:)
Tiusebotorp uthi Örebro härad och Hofsta sochn,
2 hella skatte hemman, huar af ett hett1 skatte når gården såsom skatmästerinan fruu
Anna Christina Pärssdoter af stått till cronan. Byssens öhrtahl.
   Nåra gården,                    27.
   Södra garden2,                 24.
                                   __________ 51 örtuglandh.

Litter A. Bysens huusz tompter.                                                          Åker. Engh.
B. Ena åhrs uthssäde uthi södra giärdet, no 1, af                               tunland. lass.
   leer jordh, kan beräcknas till huart 6:te korns ähringh, 25.
   No 2, af spicke leera jordh, ähringh till 5:t korn,          19.
   Ibidem linde wall, 5/8 tunland á 2 lass,                                   1 1/4.
                                                                             _______
                                                                                    44.
   Huar af ähr nåra gårdens andehl,                                                  23 5/16.
C. Andera åhrs uthssäde uthi nåra giärdet,
   no 3, af leerblandat såugh och stenigh jordh,
   kan beräcknas till huart 5:t korn,                                12 1/2.
   No 4, af leer jordh, ähringen ähr till huart 6:te korn,    15 3/8.
   No 5, af spicke leera jordh, ähringh till 5:te korn,          8 1/2.
   Ibidem linde wall, 2 tunland á 2 lass,                                     4.
                                                                              ____________
                                                                                   36 3/8.  5 1/4.
   Huar af till komer nåra gårdens andehl,                                         19 1/4.
   Åker höö 5 1/4 lass, utföres halfdehlen för
   huart annat åhrs träde skull,                                                  2 5/8.
D. Öster engen af hårdh wall, no 6, ähr 7 1/2 tunland
   á 2 lass,                                                                             15.
   No 7, af fnugg wall och hårdh wall, 2 1/4 tunland á 1 lass,     2 1/4.
E. Når engen af hårdh wall, 13 1/2 tunland á 1 1/2 lass,           20 1/4.
F. Siö engen af små star wall, 6 1/2 tunland á 2 lass,               13.
G. Een skougz engh af små star wall, 10 tunland á 1 1/2 lass,  15.
H. Wäster engen af hårdh wall, 6 1/8 tunland á 2 lass,             12 1/4.
                                                                                      _________
                                                                                            80 3/8.
   Huar af är nåra gårdens andehl,                                                                  42 3/4.
J. Een änge haga af små star wall, 3 1/2 tunland á 2 lass,                                   1
K. Noch een haga af hårdh wall, 3 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                                4 7/8.
L. Dito een haga af hårdh wall, 3 1/2 tunland á 1 lass,                                       3 1/2.
M. Ibidem en haga af hårdh wall, 2 1/2 tunland á 1 lass,                                   2 1/2.
                                                                                                      _____________
                                                                                                        42 9/16. 60 5/8.
N. Een betes haga till nåra gården.
O. Dito trene betes haga till hella byen.
      Humble stänger till nåra gården 100 stycken.

   Wijdare desse hemmans lägenheter finnes
   här till godt muhlbete, knaft fångeskough
   och wedebrandh. Den rågångh som kringh
   wärfwer des utmark ähr medh litter P bemärt, män
   Eckers by på wäster sidan pretenderar at litter Q skall giörra
   rätta skildnad. Åker bruket ähr huart annat
   åhr i träde. Een kalk ungh medh en pippa.

______________
1Fel för helt.
2Fel för gården.