S6:22-3b(Karttext:)
Jätte hällan.
Långz torp egor på denna sijdan.
Små tall och gran skough.
5 stena rösse.
Trijssle måssen.
Söder gårdens engh.
5 stena rösse.
5 stena rösse.
Lången siön.
Små star wall.
Röda sten.
Algutz råå kiär.
Söder gård.
Ekers by egor på denna sijdan.
Kåfue quarn.
Gran baka.
Gran baka.
Hårdh wall.
Små star wall.
Oduglig baka.
Lind.
Kafle broo.
Små star wall.
Små gran och tall skough.
Hårdh wall.
Sandh waa.
Söra gård ardz1.
Oduglig baka.
Kiär.
Oduglig.
Bake stugu.
Leerblandat, såugh och stenig jordh.
Tiuse egor på denna sijdan.
Huusz tompter.
Kalck ungh.
Wägh.
Lundby egor på denna sijdan.
Leer jordh.
Oduglig baka medh små een skough.
Hårdh wall.
Spicke leera.
Leer jordh.
Hårdh wall.
Fnug wall.
Wängstre egor.
Spicke leera jordh.
Walby egor.


Aftaget anno 1695
af
Gabriel Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_____________
1Fel för gårdz?