S6:25(Tom sida:)
Folio 25.

Q 6.
6.
Öhrebro härad
Gryt i Hofsta sochn.