S6:26-7b(Karttext:)
Röö sten.
Några stenar på Ätingz hällar.
Små gran och een buskar af jämblandadh mark.
Kiär.
Haga.
Orme hagen.
Tall stubbe.
Engh.
Hard1 wall.
Lindh.
Spicke leera jordh.
Oduglig tall baka.
Tall baka.
Leer jordh.
Hård wall.
Tiusze egor på denna sijdan.
Backe.
Leer jordh.
Leer jord.
Utt engh.
Öhr jordh.
Leer jordh.
Leer jordh.
Tompter.
Wängstre egor.
Odugliga bakar.
Leer jordh.
Leer jordh.
Hårdh wall.
Lind.
Leer jordh.
Lind.
Hårdh wall.
Hosta egor.
Små star wall.
Walby egor.
Betorpz engh.


Afsatt anno 1695
af
G. Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_______________
1Fel för hård.