S6:29(Tom sida:)
Folio 29.

7.
Öhrebro härad
Kårsta i Hofsta sochn.