S6:34(Tom sida:)
Folio 34.

8.
Öhrebro härad
Näfvesta i Axebergz sochn.