S6:39a(Baksida flik:)
10.
Öhrebro härad.
Rånesta.   }
Swalnäs.   }  Kijls sochn.
Backa.     }