S6:39c(Karttext:)
Broby egor på denna sijdan.
Hård wall.
Linde wall.
Odugliga bakar.
Spicke leera jordh.
Lindh.
Tåmpt.
Ungh gran och tall skough sampt småt gran timber.
Spicke leera jordh.
Oduglig baka.
Lindh.
Linde wall.
Johlbro.
5 stena rösse.
Hårdh wall.
Röklinge egor på denna sijdan.
Ahl kiärs måssen.
Kåfwe egor.
Tall skough.
Tall skough.
Hårdh wall.
5 stena rösse.
Små star.


Författat anno 1695
af
Gabriel Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.