S6:42a(Beskrivning:)
Suahlnäs uthi Örebro härad
och Kijhl sochn, 1/2 crono hemman som skattmästerinnan
fruu Anna Christina Pärssdoter afstådt till cronan. Uptagit hemman
på Elgesta by egor.

A. Hemmanetz huusz tompt.                                            Åker.  Engh.
B. Eena åhrs uthssäde uthi nåra giärdet                         tunland.  lass.
   af sandh jordh, kan beräknas till
   huart 4:de korn,                                                            1 3/4.
   Ibidem linde wall, 7/8 tunland á 1 1/2 lass,           1 5/16.
C. Andra åhrs uthssäde uthi södra giärdet
   af sandh jordh, kan beräknas till
   huart 4:de korn,                                       2 3/4.
   Ibidem linde wall, 1 5/8 tunland á 1 lass,             1 5/8.
D. Samma åhr uthi een täppa af sandh jordh, 7/16.            3 1/16.
   Ibidem linde wall, 3/4 tunland á 1 lass,                   3/4.
   Åker höö 2 11/16 lass, uthföres halfdehlen för huart
   annat åhrs träde skull,                                                                 1 11/32.
E. Engen som består af hårdh wall, no 1, ähr
   7 1/2 tunlandh á 2 lass,                                                              15.
   No 2, af måsse wall, 2 1/2 tunland á 1 lass,                                  2 1/2.
F. Een liten betes haga.                                               _________________
                                                                                       4 15/16.  18 27/32.

   Wijdare detta hemmans lägenheter finnes
   här till godt muhlbete sampt fånge skough och
   wede brandh. Fiske uthi siön Tijslingen medh
   skått nätt. Den utmark som afwitradt ähr
   betecknat medh litter G. Åker bruket ähr
   huart annat åhr i träde.