S6:42b(Karttext:)
Backa.
Måsse wall.
Lind.
Röö måssen.
Elgesta skougz egor på denna sijdan.
Sten baka.
Egersta egor pa1 denna sijdan.
Hårdh wall.
Biörke skough.
<Tyslingen> lacus.
5 stena rösse.
Lind.


Anno 1695
afsatt af
Gabriel Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_____________
1Fel för på.