S6:43(Tom sida:)
Folio 43.

11.
Öhrebro härad
Broby och Frötårp i Kijhl sochn.