S6:44-5a(Rubrik:)
Broby uthi Örebro härad och Kijhl sochn,
3 1/2 skatte sampt Frötorp 1 helt skatte hemman, såsom skattmästerinan
fruu Anna Christina Pärss dotter afstått till cronan. Bysens öhrtahl, nämbligen.

Söder gården, 1 helt skatte, no 21,          27.
Når gården, 1 helt skatte, no 22,             27.
Sörby kallas Broby, 1/2 skatte, no 19,     12.
Öster gården, 1 skatte, no 20,                 27.
                                                        _________
                                                              93 örtuglandh.


(Beskrivning:)
A. Byszens huuståmpter.                                                                    Åker.  Eng.
B. Ena åhrs uthssäde uti norra giärdet, no 1, af spike                       tunland.  lass.
   lera jordh, kan berächnas till hwart 4:de korn,               16 1/8.
   No 2, af leer jordh, kan beräknas till hwart 6:te korn,    24 3/4.
                                                                                  _________
                                                                                      40 7/8.
   Hwar af ähr ett helt hemmans andehl,                                             11.
C. Andra åhrs uhtssäde i södra giärdet, no 3, af
   spike lera jordh, gifwer ähring hwart 4:de korn,              6 3/8.
   No 4, af leer jordh, kan beräknas till hwart 6:te korn,   29.
                                                                                 ________
                                                                                      35 3/8.
   Hwar af ähr ett hemmans andehl,
D. Engen wäster om giärdet, no 5, af små star wall,
   2 3/4 tunland á 2 lass,                                                             5 1/2.
   No 6, af hårdh wall, 2 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                         3 3/4.
   Dito 4 stycken engetegar som ifrån det 1/2 skatte
   hemmanet till Prästegården komne ähro, bestå af 1/2 tunland.
E. Söder engen af hård wall, no 7, till 10 3/8 tunland á 2 lass,   20 3/4.
   No 8, af fnugg och hård wall, 12 1/8 tunland á 1 lass,            12 1/8.
   No 9, af små star wall, 46 tunland á 2 lass,                           92.
   No 10, af hårdh wall, 11 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                   17 1/4.
F. Nårr engen, no 11, af hård wall, 4 tunland á 2 1/2 lass,         10.
   No 12, af små star wall, 16 7/8 tunland á 1 lass,                    14 1/2.
G. Öster engen af små star wall, 5 tunland á 2 lass,                  10.
                                                                                      _________
                                                                                            219 5/8.
   Hwar af ähr ett helt hemmans andehl,                                                         63 3/4.
H. En betes haga till hela byen.                                                  _______________
                                                                                                        21 3/16. 63 3/4.