S6: 44-5c(Karttext:)
Sten på slättera.
5 stena rösse wäster i laggen på Bree måssen.
Bre måssen.
Kålninge båten.
Fall.
En wette wäster for1 wijtt måssen.
Wijtt måssen.
Måsse.
Små star wall.
Billinge egor på denna sijdan.
5 stena rösse.
Winter wägh.
Bakar.
Tall skough.
Små star wall.
Tall och gran skough.
 Fall måssen.
Tall bakar.
Spike leer jordh.
Fnugg och hårdh wall.
Wijtt måsse och dije wall.
Biörke skough.
Små star wall.
Hårdh wall.
Drågh.
Tall bake.
Leer jordh.
Hårdh wall.
Små star wall.
Baka.
Bakar.
Sten baka oduglig.
Gulbron.
Gulbro sten.
Leer jordh.
Oduglig.
Leerblandat jordh.
Lind wall.
Sten baka.
Tompt.
Sandh jordh.
Hammarby egor på denna sijdan.
Spicke leera jordh.
Spicke leera jordh.
Små star wall.
Leerblandat jordh.
Såugh jordh.
Tall och gran skough.
Tall skough.
Leer jordh.
Hardh2 wall.
Oduglig.
Fnugh och hårdh wall.
Tall baka.
Små måssa.
Walby egor.
Hårdh wall.
Tall skough.
Fnugh och hårdh wall.
Oduglig.
Kiähla måssen.
Små star wall.
Prästegårdz.
Lissle bro.
Ree wägh.
Kåfwe egor.
Röcklinge egor på denna sijdan.
Fall.
Johl bron.


Aftaget anno 1695
af
Gabriel Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_____________
1Fel för för.
2Fel för hårdh.