S6:47(Tom sida:)
Folio 47

Litra Q 6.
12.
Öhrebro härad
Wllavij i Kijhls sochn.