S6:48-9d(Karttext:)
Klåkare hyttan.
Låck hytte egor på denna sijdan.
Öfre Hamaren.
Hamaren.
Nybygge.
Rösset wedh hästskoo tall.
Måsse.
Tåmesboo egor.
Skougens egor på denna sijdan.
5 stena rösse wed kåhle båten.
Gran och tall sough1.
Fall.
Skraddare2 bygge.
Mellan hammaren.
Gran och tall skough sampt moo och stenigh mark.
Crono såugh, öde.
Slöie stugu stalle3.
5 stenna rösse.
Dahlbo hamaren.
Gran och tall skough.
Johan Lars fall.
5 stena rösse wed biörke stuben.
Biörke skoug.
Fnug wall.
Bro.
Fnugh och hårdh wall.
Falla egor på denna sijdan.
Linde wall.
Kulby, 1/2 skatte.
Linde wall.
Spicke leera.
Biörke skough.
Kiälhaga rösse.
Fnugg wall.
Oduglig baka.
Algutz torpz egor på denna sijdan.
Spicke leera.
Hårdh wal.
Spicke leera.
Flått leera.
Lindh.
Hårdh wall.
Oduglig baka.
Spicke leera.
Spicke leera.
Flått leera.
Blacksta egor på denna sijdan.
Ahl skough.
Oduglig.
Oduglig bake.
Spicke leera.
Spicke leera.
Linde wall.
Lind.
Spicke leera.
Hårdh wall.
Lind.
Lindh.
Oduglig.
Walby egor.


Aftaget anno 1694 och 1695
af
Gabriel Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


____________
1 Fel för skough.
2Fel för skräddare?
3Fel för ställe?