S6:51(Tom sida:)
Folio 51.

Q 6.
13.
Öhrebro härad
Elgesta i Kijhlz sochn och Hultholmen, ibidem.