S6:54-5(Beskrivning:)
Elgesta uthi Örebro härad och Kijhl
sochn, 1 1/2 skatte, 2 1/2 crono hemman såsom skattmästerinan
fruu Anna Christina Pärss dotter afstådt till cronan, hemanens öhrtahl.

                  { Öster gården, 1/2 skatte,                                              16, littra A.
                  { Näst öster gården, 1 helt crono medh een miågetompt, 24,         B.
Nämbligen.{ 1 helt crono, dito medh een miågetompt,                      20,         C.
                  { 1 helt skatte,                                                               20,         D.
                  { Wäste gården, 1/2 crono,                                             15,         E.
                                                                                      _____________
                                                                                                       95 örtuglandh.


Aftaget anno 1695
af
Gabriel Toring.


(Kartext:)
Blacksta egor på denna sijdan.
Tall skough.
Sten baka.
Fröswe egor på denna sijdan.
Lindh.
Bake.
Hambar.
Frösue dahl.
Små star wall.
Spicke lera.
Leer jordh.
Linde wall.
Gran baka.
Öhr jordh.
Leer jordh.
Tufuigh och hardh1 wall.
Hårdh wall.
Båketorpz egor.
Leer jordh.
Littra E, 1/2 hemman.
Littra D, 1 hemman.
Littra C, 1 hemman.
Littra B, 1 hemman.
Littra A, 1/2 hemman.
Denna skougz tracht ähr förswarat till Hultholmen.
Hultholmen 1/4.
Fnugh wall.
Hårdh wall.
Små star wall.
Helleby egor.
Åhl kiärs rösse.
Nytorpz egor.
Röö dye och måsse wall.
Små star wall.
Biörk och gran skough.
Måsse medh biörke skough.
Rumpefalz rössa.
Ungh biörk och gran skough.
Fall.
Biörke rösse.
Philipzhytte egor.
Röö måssen.
Suahlnäss 1/4.
Egersta egor på denna sijdan.
Suahl näss skough.
Tijslingen lacus.
5 stena rösse.
Suähl näss egor.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.


_______________
1Fel för hårdh.