S6:54-5b(Beskrivning:)
                                                                                    Tunland. lass.    Åker. Engh.
   Näst östra gården, 1 helt                                                                  tunland. lass.
   crono hemman, 24 örtuglandh.

Litter B. Ena åhrs utssäde uthi wästra giärdet, no 1,
   af öhr jordh,                                                                  4.
   No 2, af spicke leera jordh,                                         10.
   No 3, af leer jordh,                                                      36.
   Ibidem linde wall, 4 1/2 tunlandh á 1 lass,                                 4 1/2.
                                                                                 _______
                                                                                      50.
   Hwar af ähr detta hemmans andehl,                                                 12 11/16.
C. Andra åhrs uthssäde uthi 2:ne giärden, no 4, af
   leer jordh, kan beräcknas till huart 6:te korns ähringh,   36 1/4.
   Ibidem linde wall, 6 1/4 tunlandh á 1 1/2 lass,                            9 3/8.
                                                                                 _____________
                                                                                      36 1/4. 13 7/8.
   Huar af till kommer detta hemans andehl,                                           9 3/16.
   Åker höö 13 7/8 lass, uthföres half dehlen för huart
   annat åhrs träde skull,                                                               6 15/16.
D. Öster engen, no 5, af hårdh wall, 10 3/8 tunland á 2 lass,        20 3/4.
   No 6, af tufuigh och hårdh wall, 15 3/4 tunland á 1 lass,           15 3/4.
   No 7, af små star wall, 4 3/4 tunland á 2 lass,                            9 1/2.
E. Wäster engen, no 8, små star wall, 21 1/2 tunland á 1 1/2 lass, 31 3/4.
   No 9, hårdh wall, 3 1/2 tunland á 1 lass,                                    3 1/2.
F. Stor engen, no 10, af hårdh wall, 24 1/2 tunland á 2 lass,        49.
   No 11, af fnugg wall, 13 1/2 tunland á 1 lass,                           13 1/2.
   No 12, af röö dye och måsse wall, 34 tunland á 1 lass,           34.
   No 13, af små star wall, 11 1/2 tunland á 2 lass,                      23.
                                                                        __________________
                                                                                              207 11/16.
   Huar af ähr detta hemmans andehl,                                                                52 3/8.
                                                                                 ________________________
   Humble gårdh 70 stänger.                                                                21 7/8.   52 3/8.


                                                                                       Tunland. Lass.  Åker. Engh.
   Ett helt crono hemman, 20                                                                 tunland. lass.
   örtuglandh.
B. Ena åhrs uthssäde uthi wästra giärdet, no 1, af öhr jordh, 4.
   No 2, af spicke leera jordh,                                            10.
   No 3, af leer jordh,                                                        36.
   Ibidem linde wall, 4 1/2 tunlandh á 1 lass,                                  4 1/2.
                                                                                   _______
                                                                                        50.
   Huar af ähr detta hemmans andehl,                                                   10 1/2.
C. Andra åhrs uthssäde uti 2:e giärden, no 4, af leer jord,  36 1/4.
   Ibidem linde wall, 6 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                               9 3/8.
                                                                             _______________
                                                                                        36 1/4. 9 3/8.
   Huar af ähr detta hemmans andehl,                                                     7 1/8.
   Åker höö 13 7/8 lass, uthföres halfparten för huart
   annat åhrs träde skull,
D. Öster engen, no 5, af hårdh wall, 10 3/8 tunland á 2 lass,        20 3/4.
   No 6, af tufuigh och hårdh wall, 15 3/4 tunland á 1 lass,           15 3/4.
   No 7, af små star wall, 4 3/4 tunland á 2 lass,                           9 1/2.
E. Wäster engen, no 8, små star wall, 21 1/2 tunland á 1 1/2 lass, 31 3/4.
   No 9, hårdh wall, 3 1/2 tunlandh á 1 lass,                                   3 1/2.
F. Stor engen, no 10, af hårdh wall, 24 1/2 tunland á 2 lass,        49.
   No 11, af fnug wall, 13 1/2 tunland á 1 lass,                             13 1/2.
   No 12, af röö dye och måsse wall, 34 tunland á 1 lass,           34.
   No 13, af små star wall, 11 1/2 tunland á 2 lass,                      25.
                                                                                        __________
                                                                                              207 11/16.
   Huar af ähr detta hemmans andehl,                                                              43 11/16.
                                                                                                   ________________
   Humble gårdh 200 stänger.                                                              17 3/8. 43 11/16.