S6:54-5c(Beskrivning:)
   Wäster gården 1/2 crono, 15                                                Tunland. Lass.   Åker. Engh.
   öruglandh.                                                                                                  tunland. lass.

Litter B. Ena åhrs uthssäde uthi wäster giärdet, no 1, af öhr jordh, 4.
   No 2, af spicke leera jordh,                                                     10.
   No 3, af leer jordh,                                                                  23.
   Ibidem linde wall, 6 1/4 tunland á 1 lass,                                               4 1/2.
                                                                                           _________
                                                                                                  50.
   Huar af ähr detta hemmans andehl,                                                                7 23/32.
C. Andra åhrs uthssäde uthi 2:e giärden, no 4, af leer jordh,         36.
   Ibidem linde wall, 6 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                                           9 3/8.
                                                                                          _____________
                                                                                                  36 1/4. 13 7/8.
   Huar af till komer detta hemans andehl,                                                         5 23/32.
   Åker höö 13 7/8 lass, uthföres halfdehlen för huart
   annat åhrs trade1 skull,                                                                         6 15/16.
D. Öster engen, no 5, af hårdh wall, 10 3/8 tunland á 2 lass,                   20 3/4.
   No 6, tufuigh och hårdh wall, 15 3/4 tunland á 1 lass,                          15 3/4.
   No 7, af små star wall, 4 3/4 tunland á 2 lass,                                        9 1/2.
E. Wäster engen, no 8, små star wall, 21 1/2 tunlandh á 1 1/2 lass,           31 3/4.
   No 9, af hårdh wall, 3 1/2 tunland á 1 lass,                                            3 1/2.
F. Stor engen, no 10, af hårdh wall, 24 1/2 tunland á 2 lass,                   49.
   No 11, fnugg wall, 13 1/2 tunland á 1 lass,                                          13 1/2.
   No 12, af röö dye och måsse wall, 34 tunland á 1 lass,                       34.
   No 13, små star wall, 11 1/2 tunland á 2 lass,                                      23.
                                                                                            _____________
                                                                                                          207 11/16.
   Huar af ähr detta hemans andehl,                                                                             32 1/4.
                                                                                                        __________________
                                                                                                                     13 7/16. 32 1/4.

   Wijdare desse hemmans lägenheter finnes
   här till godt muhlbete sampt fånge skough och wede
   brandh. Fiske uthi Tijlingen medh landh not och liustrande
   om wåren. Den råå gångh som kringh wärfwer desse hemans
   skough ähr medh litter G bemärt. Ähr och 2:e fiädedehln2
   torp bebygde uppå des utmark. Åker bruket
   ähr huart annat åhr i träde.


Litter A. Bysens huusz tompter.                                                                      Åker.  Engh.
B. Ena åhrs uthssäde uthi wästra giärdet, no 1, af öhr jordh                          tunland.  lass.
   kan beräcknas till huart 4:de korns ähringh,                        4.
   No 2, af spicke leera jordh, ähring till wart 5:te korn,       10.
   No 3, af leer jordh, beräknas till hwart 6:te korns ähring, 36.
   Ibidem linde wall, 4 1/2 tunland á 1 lass,                                           4 1/2.
                                                                                  ____________
                                                                                              50.
   Hwar af ähr öster gårdens andehl,                                                                8 9/16.
C. Andra åhrs uthssäde uthi 2:e giärden, no 4, af
   leer jordh, kan beräcknas till huart 6:te korns ähringh,           36 1/4.
   Ibidem linde wall, 6 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                                      9 3/8.
                                                                                           ________
                                                                                              36 1/4.
   Hwar af ähr öster gårdens andehl,                                                               6 1/8.
   Åker höö 13 7/8 lass, utföres halfdehlen för wart
   annat åhrs träde skull,                                                                      6 15/16.
D. Öster engen, no 5, af hårdh wall, 10 3/8 tunland á 2 lass,               20 3/4.
   No 6, dito af tufuigh och hårdh wall, 15 3/4 tunland
   á 1 lass,                                                                                         15 3/4.
   No 7, af små star wall, 4 3/4 tunland á 2 lass,                                   9 1/2.
E. Wäster engen, no 8, små star wall, 21 1/2 tunland á 1 1/2 lass,        31 3/4.
   No 9, hårdh wall, 3 1/2 tunland á 1 lass,                                           3 1/2.
F. Stor engen, no 10, af hårdh wall, 24 1/2 tunland á 2 lass,                49.
   No 11, af fnuggwall, 13 1/2 tunland á 1 lass,                                   13 1/2.
   No 12, af röö dye och måsse wall, 34 tunland á 1 lass,                   34.
   No 13, af små star wall, 11 1/2 tunland á 2 lass,                              23.
                                                                                           _____________
                                                                                                      207 11/16.
   Huar af ähr öster gårdens andehl,                                                                                3.
                                                                                                      __________________
   Humble gårdh till detta heman 60 stänger.                                                  14 11/16.    3.


______________
1Fel för träde.
2Fel för fiärdedehln.