S6:61(Tom sida:)
Folio 61.

15.
Fällersta   }  Giällersta sochen
och          }                   sochn.
Frogesta  }  Ekeby sochn
Skyllersta härad.