S6:64-5b(Karttext:)
Nässby eng.
Backe.
Öhr bäcken.
Grof star wall.
Ökna egor.
Backe.
Nynäs egor på denna <sijdan> möter.
Grof star wall.
Små star och dye wall.
Lind.
Små star.
Höglänt öhr och stenig jord.
Leer jordh.
Små star wall.
Näsby egor på denna sijdan.
Lind.
Leer jordh.
Spike lera jordh.
Höö kullen.
Walby egor på denna sijdan.
Leerblandad jordh.


Afsatt anno 1695
af
Gabriel Toring.


(Under skalan:)
Schala wlnarum.