S6:67(Tom sida:)
Folio 67.

16.
Skyllersta härad.
Ökna i Giällersta sochn.