S6:68-9d(Beskrivning:)
                                                                    Transport,            266.
E. Wen engen, no 26, af grof star och
   dye wall, 132 tunland á 3 lass,                                               396.
   No 27, af grof star wall, 6 tunland á 3 lass,                              18.
   No 28, ett wijde kiär dugligt att rödia 220 tunland.
                                                                                     ___________
                                                                                                680.
   Hwar af ähr detta hemmanetz andehl,                                                         102 5/8.
   Humble gårdh till detta hemman 400 stänger.
 
   Wijdare denna byens lägenheeter
   finnes här till medelmåttigt muhlbete.
   Fånge skoug och wedebrandh af gran och
   tall. Skougens belägenheet ähr af
   liung marck medh sten och beriogt. Något
   fiske till huusbehof. Åkerbruket ähr
   hwart annat åhr i träde, något hård
   brukat jordh,, giärdesgårdarne ähro giärdade
   medh giärdzle. Denna by ähr belägen uppå
   slätbygden ifrån Öhrebro ungefähr 1 mijhl.
   Finnes inga flera lägenheeter att giöra åker af
   eller egorne uhtwidga, men till föröka engen
   ähr godh lägenheet.


1695, G. Toring.