S6:75a(Baksida flik:)
18.
Glanshammars härad.  { Efwestatorp    }  Glanshammars sochen.
                                        med       
                                   { Runnebäcken   }