S6:77(Tom sida:)
Folio 77.

19.
Glanshammars härad
Skårsicke1 uti Glantzhammars sochn.


______________
1Fel för Stårsicke?