S6:81(Tom sida:)
Folio 81.

Q 6.
20.
Glanshammars härad
Mantårp i Rinkaby sochn.