S6:85(Tom sida:)
Folio 89.

21.
                              Carlstorp.
                              Grythan.
                              Lilla Ruu.
Glanshammars     { Laggaretorpet.          } Lillekyrka sochn.
härad.                    Södra Hafstorp.
                              Wastorp.