S6:89-90b(Beskrivning:)
Litter A. Byszens huusz tompter.                                                                       Åker.  Engh.
B. Ena åhrs uthssäde af suart mylla och stenigh                                               tunland.  lass.
   jordh, gifwer ähringh till huart 5:t korn, 13 tunlandh,
   huar af ähr når gårdens andehl,                                                                      6 3/4.
   Ibidem lind wall, 2 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                                            3 3/4.
C. Andra åhrs uthssäde uthi 2:e giärden af suart
   mylla och stenigh jordh, 12 1/2 tunland, huar af ähr
   nårr gårdens andehl,                                                                6 1/4.
   No 1, en åcker haga till samma gårdh,                                       5/16.              6 7/16.
   Ibidem linde wall, 4 1/4 tunlandh á 1 1/2 lass,                                         6 3/4.
   Åker höö 10 1/2 lass, uthföres halfdehlen för huart
   annat åhrs träde skull,                                                                           5 1/4.
D. Wen engen, af små star wall, 15 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                     23.
E. Luf engen af små star wall, 6 1/4 tunland á 2 lass,                               12 1/2.
F. Wiöwena, af små star wall, 3 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                           5 1/4.
G. Lill engen af små star wall, 7 tunland á 2 lass,                                    14.
H. Wäster engen af små star och måsse wall, 10 7/8 tunland á 1 1/2 lass, 16 5/16.
J. Kyrkengen af star wall, 3 tunland á 2 lass,                                            6.
   No 2, dito een uthiordh af hårdwall, 1 1/16 tunland á     lass.
                                                                                              ______________
                                                                                                             82 5/16.
   Hwar af ähr når gårdens andehl,                                                                               41 5/32.
K. Tuänne gräs hagar af hårdh wall, 1 1/4 tunlandh á 2 lass,                                           2 1/2.
L. Dito en haga af star wall, 7/8 tunland á 2 lass,                                                            1 3/4.
R. Tuänne stycken betes hagar till hella byn.

   Effter föliande 2:e oskattlagde dagzwärckztorp
   possideras af Giöcksholms härskap.
M. Lill Rutorpet, uptagit för 2:e åhr sedan.
   Upbruckat åker in alles af öhr jord, ähring 3:e korn,                                          1/4.
   Ibidem linde wall, 3/8 tunland á 1 1/2 lass,                                                 9/16.
   No 3, ett afhuggit fall som kan excoleras till åker, 1 1/4 tunland.
   No 4, dito af rögdt till engh, 1 3/8 tunland á 2 lass,                                 2 3/4.
   No 5, duglig att rödia till engh, 2 2/4 tunland,                                                              3 5/16.
                                                                                                       ___________________
                                                                                                Transport,      13 9/16. 48 23/32.