S6:92(Tom sida:)
Folio 92.

22.
Glanshammars härad
Furuskallen
Giöthlunda sochn.