S6:93-4b(Karttext:)
Kåsätters ägor taga emot.
Schiäle bäcks rösse.
Wete.
Hörne staff.
Biörke backa.
Wete.
Biörk, gran sampt timber skough.
Swart mylla och stenigh jordh.
Biörke skough.
Lungers by egor på denna sijdan.
Tomesa rösse.
Lind.
Tomestorp oskatlagdt.
Grythems egor mötter här.
Suart mylla och stenig jordh.
Lind.
Lind.
Lind.
Små star wall.
Grof star wall.
Lind.
Små star.
Biörcke skough.
Oduglig marck.
Gran och biörcke skough.
Wete.
Wete.
Sma1 star.
Måsse.
En sten hoop.
Kåmpås holmen.
Wete.
Måsze.
Hjelmar lacus.
Kiär.
Bre wena.
Eke backa.
Röö skough.
Lungers by egor mötter.
Wåmma.
Widekiär.
Lin udden.
Lungers tegh.
Storökna fiskaretorp till Kåsäter.
Träsnääs udd.
Linudden.
Mortudd.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


__________
1Fel för små.