S6:96(Tom sida:)
Folio 96.

23.
Hardemo härad
Falkenåå i Kräcklinge sochn.