S6:97-8a(Flik med text:)
Observation wid chartans
uträknande.
Litter.                           Efter                     Efter
                                    charta-                 observa-
                                    beskrifningen.       tion.

B. 1                                8 1/4.                   11.  14.
     2.                               1 1/2.                     1.  16.
     3.                             11 1/4.                   12.    8.
D. 4.                             10 5/8.                   12.  10.
     5.                               3.                          3.  16.
E. 6.                                4 3/8.                     5.  25.
     7.                               1 7/8.                     2.  13.
F. 8.                             39.                         40.  80.
     9.                            24.                         28.  84.

Författad 1745 uti november för
jemföring emot 1694 års skattlägg-
ning öfwer detta Falkenå godset,
med flere til samma byte hörande.