S6:101-2a(Beskrivning:)
Litter.                                                                                           Åker. Eng.
A. Byszenz huuståmpter.                                                           tunland. lass.
B. Ena åhrs uthssäde uthi 2:ne giärden af stenig
   mull och swartmylla jordh, gifwer
   ähringh hwart 6:te korn,                                    49 1/2.
                                                                      ________
                                                                           49 1/2.
   Hwar af ähr södra gårdens andehl,                                          4 5/8.
C. Andra åhrs uthssäde uthi 2:ne giärden, af
   mull, sandh och stenig jordh, gifwer
   ähring hwart 6:te korn,                                      41 1/2.
D. Samma åhr 3:ne små åker hagar
   uthi engen, af samma jord måhner,                      6 7/8.
                                                                    __________
                                                                          48 3/8.
   Hwar af ähr södra gårdens andehl,
E. Lill engen af små star och någon hårdh
   wall, 72 tunland á 3 lass,                                              216.
F. Stor engen består af medelmåttigh
   star och fräken, 93 tunland á 3 lass,                              279.
   No 6, en engeteg till Wija qwarn, 20 tunland.
   No 7, en engeteg till Prästebohlet, 7 1/4 tunland.
   No 8, engeteg till Skofsta, 1/2 tunland.
G. En eng af hård wall, 7 tunland á 2 lass,                          14.
   Hwar af ähr södra gårdens andehl,                                                    29 1/4.
   Humble gårdh 30 stänger.
H. En beteshaga af ländig marck.
J. En betes haga till södra gården.


(Under ramen:)
Reviderat 1745 för jemföring emot 1694 års skattläggning
öfwer södra gården som blifwit utbyt från cronan. Uträkningen approberad.