S6:104(Tom sida:)
Folio 104.

25.
Hardemo härad.
Kapellet i Kräklinge sochn.