S6:115-6b(Beskrivning:)                                                                               Åker. Engh.
Litter. A. Byszens huusz tompter.                                                tunland. lass.
B. Ena åhrs uthssäde uthi nårra giärdet, no 1,
   af leer jordh, ähringh 6:te korn,                                 27.
   No 2, af grundh leer jordh, ähringh 5:te korn,            12.
   Ibidem lindewall, 1 tunland á 1 1/2 lass,                            1 1/2.
C. Sama åhr ett giärde af leerblandat jordh,
   gifwer ahringh1 till huart 6:te korn,                               9.
                                                                             ______
                                                                                  48.
   Hwar af ähr nårr gårdens andehl,                                                          17 1/4.
   Andra åhrs uthssäde, no 3, af leerblandat jordh,       13.
   No 4, af grundh spicke leera jord, ähring 4:de korn, 18.
   Ibidem linde wall, 9 tunland á 1 1/2 lass,                         13 1/2.
E. Samma åhr ett giärde, no 5, af höglänt sandh och
   Stenigh jordh, ähringh 3:e korn,                                  6.
   No 6, af leerblandat jordh, ähringh 6:te korn,              7.
   Ibidem linde wall, 2 tunlandh á 2 lass,                              4.
                                                                     ______________
                                                                                  44.  19.
   Hwar af ähr nårra gårdens andehl,                                            15 7/8.
   Åker höö 19 lass uthföres halfdehlen för
   huart annat åhrs träde skull,                                               9 1/2.
F. En engh af skarp hårdh wall medh eck och
   hassel skough, 10 tunland á 1 lass,                                  10.
   Engen af hårdh wall, 7 tunland á 1 lass,                             7.
H. En engh, no 7, af hårdh wall medh eck
   och ahl skough, 30 tunland á 1 lass,                                30.
   No 8, af skarp hårdh wall medh gran och
   biörck skough 75 tunlandh, kan mer ähn
   halfdehlen uthföres, 37 1/2 lass á 1 lass,                           37 1/2.
   No 9, af hårdh wall, 7 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                 21 1/4.
J. En liten engh af giärdet inhägnadt af hårdh
   wall, 2 tunland á 1 1/2 lass,                                               3.
K. Een engh af skarp hårdh wall, 6 3/8 tunland á 1 lass,        6 3/8.
                                                                            ____________
                                                                                      164 5/8.
   Hwar af ähr nårr gårdens andehl,                                                          41.
       Humble gårdh 300 stänger.                                                _____________
                                                                                                  33 1/8.   41.


(Karttext:)
Sånna egor.
Skarp hårdh wall medh gran och biörk skough.
Fiugesta egor på denna sijdan.
Häszleby egor.
Hård wall medh eck och ahl skough.
Leer jordh.
Leer jordh.
Lind.
Grundh spicke.
Leer jordh.
Ahl buskar.
Lerblandad jordh.
Spicke leera jordh.
Leerblandat jordh.
Ökna egor.
Ahl buskar.
Skarp hårdh wall.
Högländ sand jordh.
Lindh.
Leerblandat jordh.
Leerblandat jordh.
Lötan, 1 frälse.
Lötans egor.
Kiäxle egor.
Wall.
5 stena rösse.
Skarp hårdh wall.
Knechte stugur.
Träa egor.
Quarn.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


________________
1Fel för ähringh.