S6:125-6b(Beskrivning:)
No 12. Norra gården 1/2 skatte, herr Falkenberg bekommit      19}
No 13. Näst norra gården 1/2 crono, herr Falkenberg updragit   12}
No 14. Mellan gården 1/2 skatte, bekommit                               19}           93.
No 15. Näst södra gården 1/2 skatte, bekommit                        19}
No 16. Södra gåden 1 skatte, bekommit                                  26}

Litter.                                                                                              Åker. Eng.
A. Byszens huuståmpter.                                                               tunland. lass.
B. Ena åhrs uthssäde, no 1, af moo lera jord,
   gifwer ähring hwart 4:de korn,                            11 1/2.
   No 2, af lerblandat jordh hwart 6 korns ähring,  21 1/4.
C. Samma åhr ett giärde, no 3, af öhr och
   stenig jordh, ähring hwart 4 korn,                         4 1/4.
   No 4, af såug jordh hwart 3 korns ähring,             3.
                                                                     _________
                                                                            40.
   Hwar af ähr ett af de 3:ne halfwa gårdarnes dehl,                       8 3/16.
D. Andra åhrs uthssäde, no 5, af lerblandat
   jordh gifwer ähring hwart 6 korn,                                  16 3/4.
   No 6, af höglänt sandblandat jordh hwart 3 korn,          4 1/4.
   No 7, nyligen upgiord åker af leen
   jordh, gifwer ähring hwart 4 korn,                                   3 3/4.
   Ibidem lindewall, 3 3/8 tunland á 1 1/2 lass,            5 1/16.
E. Samma åhr ett giärde, no 8, af såug
   och stenig jordh, beräcknas till 3 kornet,                       10 3/4.
   No 9, af höglänt öhr och stenig jordh till 3 korn,             9.
   Ibidem lindewall, 10 tunland á 1 lass,                 10.
                                                                    ______________
                                                                           15 1/16. 44 1/2.
   Hwar af ähr ett af dhe 3:ne halfa gårdars andehl,                        9 3/16.
   Åkerhöet 15 1/16 lass, uthföres halfdehlen
   för hwart annat åhrs träde skull,                                      7 17/32.
                                                                           ___________________
                                                             Transport.           7 17/32. 17 3/8.